EMERGING AFRICA

The Last Frontier

Friday, Sep 20th

Saudisch bedrijf investeert miljarden in landbouw Ethiopië

Saudi Star Agricultural Development, het bedrijf van de steenrijke Saudische sjeik Al-Amoudi, is van plan om de komende tien jaar 2,5 miljard dollar te investeren in Ethiopische rijstvelden. Dat vertelde de bestuursvoorziiter van het bedrijf, Haile Assegide, op 18 maart in een interview opgepikt door het persbureau Bloomberg. Saudi Star heeft al voor een periode van 60 jaar 10.000 hectare grond gepacht in Gambella in het westen van Ethiopië. De komende jaren wil het bedrijf nog eens 290.000 hectare huren van de Ethiopische overheid. In de gebieden die niet geschikt zijn voor rijst, wil Saudi Star mais en zonnebloemen telen.

Het rijstontwikkelproject maakt deel uit van het zogenaamde Hoorn van Afrika-plan van Ethiopië om de komende 2-3 jaar drie miljoen hectare, een dunbevolkt gebied ter grootte van België, aan private investeerders te verpachten.

Het plan stuit op kritiek van internationale organisaties als GRAIN die vrezen dat lokale boeren onteigend worden. Ook de lage prijs waarvoor de overheid het land verpacht aan buitenlandse investeerders stuit op weerstand, vooral ook omdat 13 procent van de 80 miljoen Ethipiërs nog afhankelijk is van voedselhulp.

Haile Assegide van Saudi Star weerlegt de kritiek echter. Het ontwikkelen van de landbouwgrond kan er volgens hem juist voor zorgen dat Ethiopië zelfvoorzienend wordt. ‘Er is nog enorm veel ongebruikt land, vooral in de laaglanden. Als je dat ontwikkelt, kun je zowel exporteren als het land van voedsel voorzien. We zullen bovendien 250 duizend mensen werk kunnen bieden. We willen het niet al te kapitaalintensief maken.’

Haile Assegide benadrukte dat er geen gedwongen verhuizingen aan te pas zullen komen in het nieuwe gebied dat zijn bedrijf pacht. Bij eerdere projecten was dat nog wel het geval en werden de mensen geconpenseerd met nieuwe huisvesting, scholen, gezondheidszorg en leningen.
Afgelopen jaar gaf Saudi Star al 140 miljoen dollar uit aan landbouwmateriaal en testte het velden. Tweederde van de oogst zal volgens Haile op den duur worden geëxporteerd, met name naar Saoedi Arabië. De rest wordt lokaal verkocht.

Saoedische bedrijven blijken volgens een bericht van de Ethipian News Agency de grootste investeerders in Ethiopië te zijn over de laatste vijf jaar. Maar ook vanuit andere landen is interesse voor de landbouwgrond in de hoorn van Afrika. Zo wil de Indiase voedselverwerker Karuturi Global palmolie, suiker en rijst op zo'n 312.000 hectare Ethiopische grond gaan produceren.

Buitenlandse investeringen in landbouwgrond zijn overigens geen puur Ethiopisch fenomeen. Ook elders in Afrika worden grote stukken landbouwgrond aan buitenlandse investeerders verhuurd of verkocht. Met name dichtbevolkte Aziatische landen en droge landen in het Midden Oosten proberen via investeringen in Afrikaanse landbouw de eigen voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen. Afrika beschikt als enige continent nog over grote vruchtbare gebieden die nog niet voor landbouw worden gebruikt. Op wereldschaal zou zelfs zestig procent daarvan in Afrika liggen.

De verwachting is dat Afrikaanse landen steeds meer gebruik van dit voordeel gaan maken en met behulp van (buitenlandse) investeringen en schaalvergroting op middellange termijn niet alleen zelfvoorziend worden maar ook grote delen van de wereld van voedsel gaan voorzien.

Bron: Bloomberg, Rapport Mckinsey